Par mums


Latvju pirts un SPA asociācija

Biedrība “Latvju Pirts un SPA Asociācija” (turpmāk – Asociācija) ir profesionālo organizāciju apvienība, kuras mērķis ir veicināt Pirts kultūras un tradīciju kā latviskās dzīvesziņas būtiskas sastāvdaļas atjaunošanu, aizsardzību un attīstību mūsdienu kontekstā Latvijā un ārvalstīs nolūkā veicināt garā stipra un veselīga Pirts dzīvesveida vērtības saglabāšanu ciešā saiknē ar dabu. 

Asociācija apvieno tos latviskās Pirts profesionāļus – saimes (Pirtis, SPA, skolas, biedrības u.c.), kas savā ikdienas darbībā aktīvi ceļ gaismā latviskās Pirts tradīcijas un kultūru, lepojas ar Pirtnieka arodu un profesionālo vērtību valstij un sabiedrībai.

Asociācija organizē latviskās pirts sajūtu svētkus: PIRTS UN VESELĪBAS FESTIVĀLU, PIRTS UN ZĀĻU FESTIVĀLU vai PIRTS UN GARŠU FESTIVĀLU. Katram festivālam tiek pievienota daļiņa no latviskās dzīvesziņas (zāles, augi, veselīgs dzīvesveids, garšas, zīmes, dziesmas un tml), nolūkā veicināt pirts kultūras kā svarīgas latviskās dzīvesziņas daļas apzināšanos.  

Asociācija katru gadu rīko jauno pirtnieku konkursu “NĀKOTNES PIRTNIEKS” (pirtniekiem ar stāžu līdz 3 gadiem) un bērnu pirtnieku konkursu “MAZAIS ĢIMENES PIRTNIEKS” (bērniem no 7 līdz 12 gadiem, kuriem patīk iet pirtī un lutināt savus mājiniekus).


Asociācijas pārvalde


Asociācijas augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru kopsapulce un Padome, kas sastāv no Padomes priekšsēdētāja un 7 padomes locekļiem.

Asociācijas ikdienas darbu organizē un vada Valde, kas sastāv no viena valdes locekļa, kurš pārstāv Asociāciju neierobežoti.

Asociācijā darbojas 7 profesionālās institūcijas – komisijas, kuras vada Padomes locekļi:

  • Ētikas komisija
  • Izglītības un kultūras komisija
  • Vides lietu komisija
  • Atzīšanas un sertifikācijas komisija
  • Reģionālo lietu komisija
  • Ārlietu komisija
  • Sabiedrisko attiecību un e-lietu komisija

Valde


Valdes locekle

Aija Stepanova 

T. + 371 29429071

stepanovaaija@gmail.com


Padome


Igors Stepanovs

Padomes priekšsēdētājs

Igors Stepanovs

T. + 371 29514159

igors.stepanovs@me.com


Vilnis Lejnieks

Padomes loceklis, Ētikas komisijas priekšsēdētājs 

Vilnis Lejnieks

T. + 371 26352669

vilnis.lejnieks@gmail.com


Romualds Lamsters

Padomes loceklis, Izglītības un kultūras komisijas priekšsēdētājs

Romualds Lamsters

T. + 371 29464395

romualds.lamsters@inbox.lv


Ināra Viļķina

Padomes locekle, Vides lietu komisijas priekšsēdētāja 

Ināra Viļķina

T. + 371 26782385

azu55@tvnet.lv


Jānis Pavlovičs

Padomes loceklis, Atzīšanas un sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs

Jānis Pavlovičs

T. + 371 29196438

pirtsrozeni@gmail.com


Miervaldis Kaļāns

Padomes loceklis, Reģionālo lietu komisijas priekšsēdētājs

Miervaldis Kaļāns

T. + 371 29514159

miervaldis@upesruki.lv


Nauris Mālnieks

Padomes loceklis, Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

Nauris Mālnieks

T. + 371 25759453

nauris.malnieks@inbox.lv


Jānis Zustrups

Padomes loceklis, Sabiedrisko attiecību un e-lietu komisijas priekšsēdētājs 

Jānis Zustrups

T. + 371 29344404

zusislv@gmail.com


Konkursi


Jauno pirtnieku konkurss "Nākotnes pirtnieks 2023"

“Nākotnes pirtnieks 2023”

Festivāla svētku laikā tiek organizēts Jauno pirtnieku konkurss “NĀKOTNES PIRTNIEKS 2023” – drosmīgāko jauno pirtnieku (ar pieredzi pirtī līdz 3 gadiem) iepazīšanai, nolūkā novērtēt pirtnieka aroda skaistumu un radosmi pirts tradīcijas un mūsdienu kontekstā.

Iedrošinām piedalīties ikvienu jauno pirtnieku, jo tas allaž ir stāsts par savas varēšanas robežu paplašināšanu un sevis pieteikšanu plašākai PaSaulei, iepazīstot jaunus pirtsmīļus un draugus, un gūstot atzinību pirts profesionāļu lokā.


Bērnu pirtnieku konkurss "Ģimenes pirtnieks'

Bērnu pirtnieku konkurss

“Ģimenes pirtnieks 2023”

Festivāla svētku laikā tiek organizēts Bērnu pirtnieku konkurss “ĢIMENES PIRTNIEKS 2023” – bērniem un jauniešiem no 7 līdz 13 gadiem, kuriem patīk pirtiņā sildīties un tajā lutināt savus vecākus, brāļus, māsas, omes un opjus un citus mīļos cilvēkus – savam un ģimenes priekam.

Šis vienmēr ir stāsts par kopā būšanu, jauniem pirts draugiem, uzstāšanās prieku un savējo, pašu mīļāko lutināšanu.