Nojumes pakalpojumu pieejamības veicināšanai 

Esam kļuvuši bagātāki par 5 nojumēm un apgaismošanas sistēmu, lai festivālos un citos pasākumos varētu netraucēti darboties ar meistarklasēm, radošām darbnīcām un citām noderīgām aktivitātēm par un ap pirti.  

Esam ieguvuši atbalstu ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursā “Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam” un realizējuši projektu “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Dobeles novadā un pamatlīdzekļu iegāde Asociācijas darbības nodrošināšanai un aktivitāšu dažādošanai”. 

Projekta rezultātā uzlabosies pakalpojumu pieejamība jauniešiem un sociāli mazaizsargāto personu riska grupām. Pateicamies Lauku atbalsta dienestam un biedrībai “Dobeles rajona lauku partnerība”. Projekts realizēts sadarbībā ar ES FONDU.

Tiekamies festivālos!