Pirts tradīcija – Latvijas nemateriālais kultūras mantojums

Pirts tradīcija – Latvijas nemateriālais kultūras mantojums

Pirts tradīcija ir tautas dārgums un kopēja Latvijas vērtība, kas saudzējama, sargājama un saglabājama nākamajām paaudzēm.

Jūnija sākumā plānots pieteikt Pirts tradīciju Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma (NKM) sarakstam.

AICINĀM ikvienu pirtnieku un pirtsmīli atbalstīt un līdzdarboties vairākās tematiskās aktivitātēs, lai darbiņš raiti uz priekšu rit un gandarījums par kopējo veikumiņu