Atbalsts starptautiskās konkurētspējas veicināšanai /tūrismam

Atbalsts starptautiskās konkurētspējas veicināšanai /tūrismam

15.06.2023. Biedrība (BDR) LATVJU PIRTS UN SPA ASOCIĀCIJA, reģ. nr. 40008111836 ir parakstījusi līgumu Nr. SKV-TL-2023/54 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projektu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (tūrisms)”, kuru līdzfinansē Eiropas reģionālais fonds”. 

Ar Eiropas reģionālais fonda atbalstu šogad tiek īstenotas vairākas aktivitātes Starptautiskās konkurētspējas un tūrisma veicināšanai – publicitātes/marketinga, produkta/pakalpojuma pielāgošanas ārvalstu tirgiem, tīmekļvietnes un citu digitālo risinājumu izstrādes, ārvalstu darījuma partneru piesaistes un starptautiskas konferences organizēšanas aktivitātes. 

Projekts tiek īstenots 2023.gadā ar Latvijas Investīciju un attsītības aģentūru/ Latvia.travel / Eiropas reģionālais fonda atbalstu. 

Tam labam būs augt!

finansejums
“LATVJU PIRTS UN SPA ASOCIĀCIJA ir parakstījusi līgumu Nr. SKV-TL-2023/54 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projektu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (tūrisms)”, kuru līdzfinansē Eiropas reģionālais fonds”.”